محل تبلیغات شما
امشب مغزم پر از افکاری بود که مناسب مغز یک انسان کنکوردار نیست. گاهی می‌بینم چیزهایی را که من ضعف خود می‌دانم، افراد صاحب نظر قوت می‌دانند. مثلا دیشب ویژگی‌های ذهن فلسفی را می‌خواندم. همیشه و به خصوص دیروز صبح از اینکه دائم شک دارم و در اکثر موارد به ثبات نظر نمی‌رسم، در عذاب بودم. اما فیلیپ‌اسمیت و برتراند راسل و باقی اعتقاد دارند خیر! این ویژگی یک ذهن فلسفی است که دائم عقایدش را به باد انتقاد می‌گیرد.

نیازمندیم که جایی برای خودمان باشیم

نارسیسم شاید آرزوی ما باشد

ذهن ,یک ,فلسفی ,دائم ,فیلیپ‌اسمیت ,برتراند ,ذهن فلسفی ,اما فیلیپ‌اسمیت ,بودم اما ,عذاب بودم ,فیلیپ‌اسمیت و

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دفتر اسناد رسمی 132 اردبیل باشگاه ورزشی ری رزم (آکادمی هنرهای رزمی) کتابخانه عمومی امام صادق (ع) دینان